Body pozitívna speváčka, herečka, ako aj advokát Melanie Field je hlboko osobný s jej melódiou „Teraz viem“

, ktorá sa snaží nájsť možnosti práce plus veľkosti? Studio od Torrid je nová zbierka poskytujúca pohodlie, módu a odborný štýl, s veľkosťou 30.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *